Одлуки/акти од седница бр.29 од 09.05.2014

image_pdfimage_print

Решение за преземање на мерка

pdfРешение за преземање мерка кај Трговското радиодифузно друштво ” ЕНЕРГУ РАДИО” ДООЕЛ увоз-извоз Струга

pdfРешение за преземање мерка кај Друштвото за радио дифузија “ДИ-ЏЕЈ” ДООЕЛ Струга

pdfРешение за преземање мерка кај Трговското радиодифузно друштво” РАДИО БЕСА” ДООЕЛ с. Цнилиште, Долнени

 

Извештаи од програмски мониторинг на радиодифузерите:

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмата на Трговското радиодифузно друштво АЛСАТ – М ДОО Скопје

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмата на ТРД ТВ Мактпетрол ДООЕЛ Скопје

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмaта на ТРД ТВ КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмaта на ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмата на ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје

Одговор на допис:

pdfОдговор во врска со дописот од ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје за сторен прекршок по член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик 

 

Писмен извештај за административен надзор:

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилишта Долнени

pdfПисмен извештај за извршен административен надзор – Друштво за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

 

Извештај од мониторинг на медиумско покривање на претседателски и превремени парламентарни избори 2014:

pdfИзвештај од мониторинг на медиумско покривање на претседателски и превремени парламентарни избори 2014 за радиодифузерите на државно ниво 

 

Одлука за одобрување средства наменети за репрезентација:

pdfОдлука за одобрување средства наменети за репрезентација

 

 

 Accessibility

Accessibility