Одлуки/акти од седница бр.37 од 18.06.2014

Реемитување програмски сервиси:

 

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.2 на ТРД Оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.9 на ТРД Оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.1 на Друштво за производство, трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.3 на Друштво за производство, трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.2 на ТРД на кабелска мрежа Томи Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.9 на ТРД на кабелска мрежа Томи Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.3 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.4 на ТД кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ ДООЕЛ Виница.

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр.10 на ТРД кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница.

 

Одлуки:

pdfОдлука за 24 часовен мониторинг.

pdfОдлука за одржување на климатизери.

pdfОдлука за видео записи.

 

Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси:

pdfРешение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси

 

 Accessibility

Accessibility