Одлуки/акти од седница бр. 4 од 23.07.2014

pdfГодишен план за вршење административен надзор

pdf Годишен план за вршење програмски надзор (мониторинг)

pdfМетодологија за вршење програмски надзор (мониторинг)

 

Заклучоци за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност:

 

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на РА “ЕНЕРГУ РАДИО” ДООЕЛ увоз-извоз Струга.

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на РА “ДИ-ЏЕЈ” ДООЕЛ Струга.

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифуза дејност на РА “ХОМЕ РАДИО” ДООЕЛ Скопје.

pdfЗаклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТВ “КАЛТРИНА” ДООЕЛ Струга.

 Accessibility

Accessibility