1

Одлуки/акти од седница бр.7 од 27.08.2014

pdfОдлука за овластување на в.д.Директорот на Агенцијата да потпише Договор за обезбедување на телекомуникациска услуга за фиксна телефонија.

pdfОдлука за обновување на пристап во електронската база на прописи на „Службен весник на РМ“.