Одлуки/акти од седница бр. 8 од 13.02.2014

Решение за преземање мерка против оператор на јавна електронска комуникациска мрежа:

 

pdfРешение за преземање мерка против ТРД  Операторо на јавна електронска комуникациска мрежа, Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ увоз – извоз ДОО Битола.

Решение за исклучување на реемитување на програмски сервис:

 

pdfРешение за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси кај ТРД Оператор на јавна комуникациска мрежа, Друштво за производство, трговија и услуги  БТВ – НЕТ увоз – извоз ДОО Битола.

pdfРешение за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси кај  ТРД Оператор на јавна комуникациска мрежа, Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ ДОО Битола.

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 54 на оператор на јавна комуникациска мрежа Македонски Телеком АД- Скопје.

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр. 58 на оператор на јавна комуникациска мрежа Дружтво за телекомуникациски нижиниеринг, софтвер, трговија, за град Скопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.Accessibility

Accessibility