1

Одлуки/ акти од седница бр. 24 од 15.04.2014

Извештај од програмски мониторинг:

 

pdfИзвештај од програмскиот мониторинг на програмта на ТРД ТВ Канал 5 Скопје