Одлуки / акти од седница бр. 25.од 17.04.2014

Одлука за промена на сопственичката структура:

pdfОдлука за промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР

 

Потврди за регистрирање на програмски пакет:

pdfПотврда за регистрирање програмски пакет бр. 8 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ Пробиштип.

pdfПотврда за регистрирање на дигитален програмски пакет бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ Пробиштип.Accessibility

Accessibility