Одлуки / акти од седницa бр.5 од 29.01.2014

 Нацрт – Програмата за работа на Агенцијата:

pdfНацрт – Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РМ во 2014 година (Програма за планирани активности)

 

Одлуки:

pdfОдлука за отпремнина при одење во пензија

 

pdfОдлука за изменување на одлуката бр.02-5126/1 од 25.12.2013 година

 

Потврди за регистрирање програмски пакети:

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.4 на ТРД ДТУ КОМБО 2003 ДОО Куманово

 

pdfПотврда за регистрирање на програмски пакет бр.26 на ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци

 Решение за преземање мерка против радиодифузерите:

 pdfРешение за преземање мерка против РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО

 

 pdfРешение за преземање мерка против ТВ КАНАЛ 5

 

 pdfРешение за преземање мерка против ТВ СИТЕЛ

 

 pdfРешение за преземање мерка против ТВ АЛСАТ М

 

 pdfРешение за преземање мерка против ТВ МАКПЕТРОЛ

 

pdfРешение за преземање мерка против ТВ АЛФА

 

pdfРешение за преземање мерка против МРТ 1

 

pdfРешение за преземање мерка против МРТ 2

 Accessibility

Accessibility