Седница бр.1 од 2009г.

Првата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 08.01.2009 (четврток) во 13:00 часот. За неа е усвоен следниот Записник (бр. 02-55/2 од  13.01.2009 г.)

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility