Седница бр.10 од 2009г.

Десетата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 09.04.2009 година (четврток), со почеток во 10,00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-1724/2 од 04.05.2009 година).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility