Седница бр.12 од 2009г.

Дванаесетата седница на Советот за радиодифузија се одржа на 04.05.2009 година (понеделник), со почеток во 11,00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (Бр. 02-2731/5 од 15.07.2009 год.).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility