Седница бр.13 од 2009г.

Тринаесетата седница на Советот за радиодифузија, се одржа како јавна седница на 13.05.2009 година (среда), со почеток во 11,00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (Бр. 02-2731/6 од 15.07.2009 год.).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility