Седница бр.14 од 2009г.

Четиринаесетата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 26.05.2009 година (вторник), со почеток во 11,00 часот. За неа беше предложен следниот Записник.

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility