Седница бр. 15 од 18.05.2012

15-та седница на СРД се одржа на 18 мај 2012, со почеток во 13:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility