Седница бр.15 од 2009г.

Петнаесетата седница на Советот за радиодифузија се одржа на 24 јуни 2009 година (среда) со почеток во 9,00 часот, во просториите на Советот за радиодифузија , бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.

 

За седницата го предлагам следниот Записник.Accessibility

Accessibility