Седница бр.16 од 2009г.

Врз основа на член 5 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (Пречистен текст), ја закажувам 16-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 15.07.2009 година (среда), со почеток во 10,00 часот.

 

Седницата ќе се одржи во просториите на Советот за радиодифузија , бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје. За седницата се предлага следниов Дневен ред.Accessibility

Accessibility