Седница бр. 17 од 2009г.

Седумнаесеттата седница на СРД се одржа на 21.08.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-3185/9 од 17.09.2009).

Седницата се одржа во просториите на СРД на бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје.Accessibility

Accessibility