Седница бр. 18 од 2009г.

Осумнаесеттата седница на СРД се одржа на 16.09.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-3357/2 од 09.09.2009).

Седницата се одржа во просториите на СРД на бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје.Accessibility

Accessibility