Седница бр.2 од 2009г.

Втората седница на Советот за радиодифузија, закажана за 14.01.2009 (среда) во 12:00 часот, a презакажaна за 13.01.2009 (вторник) во 12:00 часот беше одржана. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-390/1 од 02.02.2009г.).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility