Седница бр.20 од 20.12.2011

 
19-та седница на СРД  ќе се одржи на 28.11.2011 (понеделник), со почеток во 13:00 часот со следниот дневен ред.
 
 
20-та седница на СРД  се одржа на 20.12.2011 (вторник), со почеток во 13:00 часот со следниот дневен ред.
 
 


Accessibility

Accessibility