Седница бр. 20 од 2009г.

Дваесеттата седница на СРД се одржа на 09.10.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-3605/25 од 16.11.2009).

Седницата се одржа во просториите на СРД на бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје.Accessibility

Accessibility