Седница бр. 21 од 13.06.2012

Седница бр. 21, одржана на 13 јуни, 2012, со почеток во 11:00 часот со следниот дневен ред. Записник.Accessibility

Accessibility