Седница бр. 21 од 2009г.

Дваесет и првата седница на СРД се одржа на 06.11.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-4023/6 од 02.12.2009).

Седницата се одржа во просториите на СРД на бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје.Accessibility

Accessibility