Седница бр. 22 од 2009г.

Дваесет и втората седница на СРД се одржа на 11.11.2009, со почеток во 10:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-4023/7 од 02.12.2009).

Седницата се одржа во просториите на СРД на бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје.Accessibility

Accessibility