Седница бр. 23 од 19.06.2012

Седница бр. 23, се одржа на 19 јуни, 2012 со почеток во 12:00 часот со следниот дневен ред. Записник.Accessibility

Accessibility