Седница бр. 23 од 2009г.

Врз основа на член 5 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (Пречистен текст) се закажува 23-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 02.12.2009 година (среда), со почеток во 10,00 часот.

 

Седницата ќе се одржи во просториите на СРД, бул. Маркс и Енгелс бр. 3, 1000 Скопје. За седницата се предлага следниот Дневен ред (бр. 02-4023/1 од 30.11.2009).

 

Записник од одржаната 23-та седница.Accessibility

Accessibility