Седница бр. 23 од 26.11.2010

23та седница на СРД се одржа на 26 Ноември, 2010 година (петок), во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility