Седница бр. 26 од 06.07.2012

СРД на 06.07.2012 со почеток во 10:00 часот ја одржа 26-та седница со следниот дневен ред. Записник.Accessibility

Accessibility