Седница бр. 26 од 2009г.

26 седница – 29.12.2009

 

26тата седница на СРД се одржа на 29.12.2009. За седницата беше усвоен следниот Записник бр. 02-121/3 од 25.01.2010.

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility