Седница бр.3 од 10.02.2012

Седницата бр. 3 на СРД  се одржа на 10 февруари, 2012 година, во 11:00 часот, со следниот дневен ред.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility