Седница бр.3 од 16.02.2011

3-та седница на СРД  се одржа на 16.02.2011 (среда), со почеток во 10:00 часот со следниот дневен ред и записник. Седницата имаше 8 продолженија, одржани од февруари до декември 2011г.Accessibility

Accessibility