Седница бр.3 од 2009г.

Третата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 16.01.2009 (петок) во 10:00 часот. За седницата беше предложен следниот Дневен ред (бр. 02-93 од 03.01.2009г.).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility