Седница бр.31 – 03.11.2021 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажа за 03.11.2021 година (среда), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.10.2021 година.
  2. Предлог за усвојување на Извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање за време на првиот круг од изборната кампања за Локалните избори 2021.
  3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка-стоки: Горива за потребите на Агенцијата.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка-услуга: Интернет конекција со хостирање на постојните интернет страници.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility