Седница бр.31 – 03.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја одржа на 03.11.2021 година (среда) со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.10.2021 година.
  2. Предлог за усвојување на Извештајот за емиувано платено политичко рекламирање за време на првиот круг од изборната кампања за Локалните избори 2021.
  3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка-стоки: Горива за потребите на Агенцијата.
  4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набака-услуга: Интернет конекција со хостирање на постојните интернет страници.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility