Седница бр.33 од 03.07.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 33-та седница за 03.07.2013 година (среда), со почеток во 11,00 часот. За седницата се предлага следниот:

 
Д н е в е н   р е д

 

 1. Извештај од медиумското покривање на изборната кампања за Локалните избори во 2013 година.Accessibility

Accessibility