Седница бр.4 од 2009г.

Четвртата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 02.02.2009 год. (понеделник) во 10:00 часот. За неа е усвоен следниот Записник (Бр. 02-691/2 од 20.02.2009 година).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility