Седница бр.4 од 27.02.2012

Седницата бр. 4 на СРД  се одржа на 27 февруари, 2012 година, во 11:00 часот, со следниот дневен ред.

 

Продолжение на 2 март со дневен ред.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility