Седница бр. 42 од 05.09.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 42-та седница за 05.09.2013 година (четврток), со почеток во 11,00 часот.
За седницата се предлага следниот:

                                                                            

                                                                                 Д н е в е н р е д

 

1. Одбележување 16 години постоење на Советот за радиодифузија на Република Македонија.Accessibility

Accessibility