Седница бр.5 од 2009г.

Петата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 12.02.2009 (четврток) во 10:00 часот. За неа е усвоен следниот Записник (бр. 02-782/2 од 27.02.2009 година).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility