Седница бр.6 од 2009г.

Шестата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 20.02.2009 година (петок), со почеток во 10,00 часот. За неа е усвоен следниот Записник (02-1002/3 од 13.03.2009).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility