Седница бр. 67 од 25.12.2013

Советот за радиодифузија ја закажува 67-та седница за 25.12.2013 година (среда), со почеток во 11 часот.


Советот за радиодифузија ја закажува 67-та седница за 25.12.2013 година (среда), со почеток во 11 часот.

 

 Д н е в е н р е д

 

1. Предлог – одлуки за доделување договори за јавна набавка за потребите на Советот за радиодифузија.

 2. Разно.

 Accessibility

Accessibility