Седница бр.7 од 01.02.2013

 

7-та седница на Советот за радиодифузија од 01.02.2013 година (петок), со почеток во 10,00 часот.

 

                                                  Д н е в е н   р е д
 

1. Усвојување на Записникот од 1-та седница на Советот, одржана на 04.01.2013 година.

2. Извештај од мониторингот на програмата на ЈП Македонска радио телевизија Скопје, Прв програмски сервис на МТВ, емитувана на 21, 22 и 23јануари 2013 година.

3. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година.

4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје,  емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година.

5. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година.

6. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје,емитувана на 23 јануари 2013 година.

7. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје, емитувана на 23 јануари 2013 година.

8. Анализа на досега емитувани епизоди од долгометражниот серијал „Величествениот”, програмска понуда на ТРД Канал 5 ДОО – Скопје.

9. Анализа на судските прекршочни постапки за перод од 01.07.2012 година заклучно со 31.12.2012 година.

10. Анализа на спроведените мерки, известувања и упатени укажувања за период 01.07.2012 до 31.12.2012 година.

11. Разно.Accessibility

Accessibility