Седница бр.8 од 2009г.

Осмата седница на Советот за радиодифузија, се одржа на 11.03.2009 година (среда), со почеток 10,00 часот. За неа е усвоен следниот Записник (Бр. 02-1200/2 од 27.03.2009 г.).

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.Accessibility

Accessibility