Сектор за поддршка на работата на директорот и на Советот

м-р Драгица Љубевска

Раководител на Сектор – Шеф на кабинет

тел: 02/3103 447
d.ljubevska@avmu.mk

 

Одделение за поддршка на работата на Советот на Агенцијата

Маја Дамевска – Раководител

тел: 02/3103 429
m.damevska@avmu.mk

Одделение за поддршка на работата на директорот и односи со јавност

д-р Ивана Стојановска – Раководител

тел: 02/3103 409
i.stojanovska@avmu.mk

Одделение за меѓународна соработка

Димитар Тануров – Раководител

тел: 02/3103 418
d.tanurov@avmu.mkAccessibility

Accessibility