Хроника од 29-та седница

Скопје, 18.09.2015г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на државно ниво на Сеад Кочан од Скопје и Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Скопје.

Советот на Агенцијата даде одобрение за исплата на средства за национално кофинансирање за проектот на Агенцијата од IPA TAIB 2009 – „Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за телекомуникација и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“.

Со цел спроведување на јавни набавки, Советот даде одобрение Директорот на Агенцијата да спроведе постапки за ИСО Сертификација, за изработка на студија (преку спроведено истражување на мислење на публиката), за услугата систематски прегледи на вработените во Агенцијата и Одлука за набавка на разводна табла со опрема за автоматско вклучување/исклучување на фасадно осветлување за деловен објект.

Донесен е и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за службена облека и обувки на вработените во Стручната служба на Агенцијата.Accessibility

Accessibility