Хроника од 5-та седница

 

СКОПЈЕ, 25.01.2013- Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа мониторинзите од програмските сервиси на: МРТ 2, РАДИО КАНАЛ 77, ТВ МТМ ДАСТО, ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ, АЛФА ТВ, ТВ ЕРА, емитувани на 15,16 и 17 јануари 2013 година, при што одлучи сите горе споменати радиодифузери да ги предупреди за прекршувањето на правилниците. 
Советот исто така на денешната седница ги усвои и следните информации:

 

– Информација  во врска со поведената претходна постапка за испитување на условите на стечајна постапка над Трговското радиодифузно друштво  “ ПИНК 15” ДООЕЛ Скопје.

 

-Информација за отворање на стечајна постапка над Трговското радиодифузно друштво “ ПИНК МАК”  ДООЕЛ Скопје.
СРД ja усвои Безбедносната политика на Советот за радиодифузија во РМ во областа на информатичките технологииAccessibility

Accessibility