Јавна седница бр. 18 од 27.09.2010

18та јавна седница на СРД се одржа на 27 септември 2010 година со почеток во 11:00 часот со следниот дневен ред и записник.Accessibility

Accessibility