Јавна седница бр. 25 од 2009г.

25 седница (ЈАВНА) од 29.12.2009

 

25тата седница на СРД се одржа како јавна седница на 29.12.2009. За седницата беше усвоен следниот Записник бр. 02-121/2 од 25.01.2010 .

 

Седницата се одржа во просториите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 – Скопје.

г. во 10 часот

 Accessibility

Accessibility