Јавна седница бр.5 – 12.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та Јавна седница ја одржа на 12.03.2024 година (вторник) со почеток во 10:00 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од ХИТ Радио Скопје, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  3. Образложение од Радио УСКАНА-ПЛУС Кичево, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility