18.11.2010г. Усвоени барања за регистрација и дополнување на програмски пакети на оператори на јавни комуникациски мрежи

18.11.2010 СКОПЈЕ – На шестото продолжение на 14-та седница на СРД одржана на 18.11.2010, беа усвоени барањата за регистрација и дополнување на програмските пакети на следниве оператори на јавни комуникациски мрежи:

1.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово,
2.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип,  Прилеп, Куманово, Тетово
3.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово
4.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп
5.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип,
6.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје,
7.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес,
8.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ Струга
9.     ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Кам ДООЕЛ Росоман
10.    ТРД – оператор на кабелска мрежа КАЛЕ 2001 ДООЕЛ Кичево
11.    ТРД – оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско
12.    ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ БитолаAccessibility

Accessibility