2015 година

image_pdfimage_print
Програма и извештаи за работата на Агенцијата

pdfГодишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

pdfРевизорски извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

pdfПрограма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (планирани активности и финансиски план за 2015 година)

pdf Финансиски план на Агенцијата за 2015 година

pdf Измена на финансискиот план на Агенцијата за 2015 година_1.12.2015г.

 

Годишни планови за вршење надзор

pdfГодишен план за вршење административен надзор

pdfГодишен план за вршење програмски надзор

Стратегии

pdfСтратегија за развој на информатички и комуникациски технологии и акциски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-2018 година

pdfСтратегија за управување со ризици

Годишен план за јавни набавки 

pdfГодишен план за јавни набавки во 2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility